Advisering bij uw bouwplannen

Na het maken van (bouw)plannen komt de fase waarin nagedacht moet worden hoe het uitgevoerd kan/ moet worden.  Naast het bouwkundige aspect heeft u ook te maken met regelgeving zoals een bestemmingsplan, beeldkwalitieitsplan en een welstandsbeleid. Met deze regelgeving, welke voorschrijft wat op een bepaalde locatie gebouwd mag worden en aan welke eisen het uiterlijk moet voldoen, kunnen wij u adviseren bij het maken van een ontwerp.
Bij het ontwerpen dient ook rekening gehouden te worden met de eisen uit het Bouwbesluit. Denk o.a. aan constructieve veiligheid, isolatie, ventilatie. Ook hierin kunnen wij u adviseren