WELKOM OP ONZE WEBSITE

Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen, te slopen of uw bestaande woning wilt gaan verbouwen komen er veel vragen op u af. Wij kunnen u adviseren over uw plannen en helpen met het verkrijgen van een vergunning.

Proces omgevingsvergunning
Wij kunnen u adviseren vanaf uw eerste gedachte over een bouwwerk tot aan de realisatie ervan. Naar uw idee en wensen maken wij een ontwerp dat qua vormgeving, indeling, materiaalgebruik en kleur zal voldoen aan de volgende punten:

  • De voorwaarden uit het bestemmingsplan;
  • Welstandscriteria;
  • Regelgeving uit het bouwbesluit.

Wanneer het ontwerp is gemaakt kan deze eerst als schetsplan bij de gemeente worden ingediend. Hier wordt het bouwplan door Bouw- en Woningtoezicht getoetst aan het bestemmingsplan/ bouwverordening en de welstandscriteria zoals deze door de gemeente gesteld worden. Afhankelijk van de beoordeling door de gemeente kan er vervolgens een aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend. Voor deze aanvraag worden bestektekeningen en de benodigde berekeningen gemaakt welke getoetst worden aan het Bouwbesluit (technische toets). Wanneer deze aanvraag in gang is gezet kan er een prijsopgave bij een aannemer aangevraagd worden.